Mehmet Perinçek Araştırma Görevlisi kadrosuna döndü

 http://im.haberturk.com/2012/06/14/750956_detay.jpg?1339698990  http://www.fugamedya.com/emlaklar/pol/buyuk/18301.jpg

İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’ndeki araştırma görevlisi kadrosundan, doktorasını sürdürdüğü 6 yıl boyunca tezini teslim etmediği gerekçesiyle uzaklaştırılan Mehmet Perinçek, akademik kariyerine devam etmek için verdiği hukuk mücadelesini kazandı.

Ergenekon davasında 2 yıl boyunca tutuklu olarak yargılanan ve 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Mehmet Perinçek, araştırma görevlisi kadrosundan geçen ekim ayında çıkartılmıştı. Mehmet Perinçek, bu karar üzerine akademik kariyerine devam edebilmek için Rektörlük uygulamasına karşı dava açmıştı. İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nde devam eden davada Mahkeme oybirliği ile yürütmenin durdurulması kararı verdi.  Kararda, Mehmet Perinçek’in araştırma görevlisi kadrosundan çıkartılmasının hukuka aykırı olduğunun altı çizilerek, “Hukuka aykırılığı açık olan bir işlemin maddi ve manevi zarar doğuracağı, maddi zararın sonradan telafisi mümkün olan bir zarar türü olsa da manevi zararın sonradan telafisinin mümkün olamayacağı kuşkusuzdur. Bu durumda, hukuka aykırı olduğu sonucuna varılan dava konusu işlemin telafisi imkânsız zarar doğuracağı da açıktır” denildi.

Bu kararın ardından Mehmet Perinçek, yeniden İstanbul Üniversitesi’ndeki araştırma görevlisi kadrosuna başladı.