Rennan Pekünlü AİHM'ye başvurdu‏

Hakkında türbanlı öğrencisinin öğrenimini engellediği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 1 ay mahkumiyet kararı verilen Prof. Dr. Rennan Pekünlü, kararın infazının durdurulması talebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Pekünlü dilekçesinde yargılama sürecindeki usülsüzlükleri, iddianın ve kararın dayanaksızlığını, türban konusunda ulusal ve uluslararası yargı kararlarını, söz konusu öğrencinin öğrenime devamının engellenmediğinin kanıtlarını, Türkiye'de yargı üzerindeki politik müdahaleleri dile getirdi.
Hak arama ve aydınlanma mücadelesinde Sayın Pekünlü ile dayanışma içinde olduğumuzu duyuruyoruz.
Prof. Dr. Kürşat Yıldız