Üyelik formu

 

Tüm Öğretim Üyeleri Derneği İstanbul Şubesi

 

 

 

Üyelik Başvuru Formu

 

 

 

 
 

Fotoğraf

 

 


Adı soyadı             :

 

Anne adı               :

 

Baba adı                :

 

Doğum yeri           :

 

Doğum tarihi         :

 

T.C. Kimlik No       :

 

Son çalıştığı kurum         :

 

Akademik unvanı    :

 

 

 

Nüfusa kayıtlı olduğu yer

İli:                        İlçesi:                                     Mahalle/Köyü:

Cilt No:                 Aile sıra no:                    Sıra no:

 

 

 

İletişim bilgileri

Adresi:

Telefon: (ev)                                     (iş)                                 (GSM)

Faks :                                               e-posta:

 

 

 

Tüm Öğretim Üyeleri Derneği İstanbul Şubesi Başkanlığına,

 

Dernek tüzüğünü okudum ve üye olmak istiyorum. Gerekli işlemin yapılmasını dilerim.

                                                                                              ..../..../....

 

                                                                                              İmza

 

 

 

Yukarıda açık kimliği yazılı üye adayının Dernek üyeliğine kabul edilmesini öneriyorum.                                                

 

                           Üye                                                        Üye

 

-------------------------------------Alttaki kısım, Yönetim Kurulu tarafından doldurulacaktır --------------------

 

Yönetim Kurulu kararı

 

Üyeliğe başvuran ve önerilen .......................................................................... Yönetim Kurulu’nun   .................................. gün ve ............. sayılı kararıyla üyeliğe alınması kararlaştırılmıştır.